Wake Up Tea (hot)

39 000VNĐ

6 in stock

Cần giúp đỡ hỗ trợ quy trình đặt hàng trực tuyến, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi

Thông tin sản phẩm và bao bì hiển thị có thể không được cập nhật hoặc đầy đủ. Luôn tham khảo sản phẩm thực tế để có thông tin và cảnh báo chính xác nhất. Để biết thêm thông tin, liên hệ trực tiếp với Drinkizz.

Liên hệ chúng tôi

Contact Us

 
Thêm câu hỏi?
Hãy gọi cho chúng tôi theo số 09 83 82 44 77.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 8:30 sáng đến 6:00 chiều (ICT). Chúng tôi sẽ vui vẻ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn và nhận đơn đặt hàng của bạn.
 
More Questions?
Call us at 09 83 82 44 77. 
You can reach us Monday to Saturday, between 8:30AM to 6:00PM (ICT). We’ll happily answer all of your questions and receive your order.