Cửa hàng trải nghiệm O.N.E Station by Drinkizz

Sản Phẩm tại O.N.E Station
BỘ SƯU TẬP TRÀ

Cửa Hàng Trải Nghiệm Trạm O.N.E #1 – Liên lạc
14 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
Giờ mở cửa: 10:00 đến 17:30 từ Thứ 2 đến Thứ 6
Số điện thoại: +84 96 831 34 37