ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG TRÊN WEBSITE DRINKIZZ

 1.   GIỚI THIỆU

Tài liệu này (cùng với các tài liệu được đề cập ở đây) thiết lập các điều khoản và điều kiện chung chi phối việc sử dụng trang web này (drinkizz.com) và mua các sản phẩm trên đó (sau đây gọi là “Điều kiện”).

Drinkizz mong bạn đọc kỹ Điều kiện, Chính sách Cookie và Chính sách Bảo mật của Drinkizz (sau đây gọi chung là “Chính sách Bảo vệ Dữ liệu”) trước khi sử dụng trang web này. Khi sử dụng trang web này hoặc đặt hàng trên đó, bạn bị ràng buộc bởi các Điều kiện này và Chính sách Bảo mật của Drinkizz. Nếu bạn không đồng ý với Điều kiện và Chính sách quyền riêng tư, đừng sử dụng trang web này.

 Các Điều kiện này có thể được sửa đổi. Bạn có trách nhiệm đọc chúng theo định kỳ, vì các Điều kiện tại thời điểm sử dụng trang web hoặc khi ký kết Hợp đồng liên quan (như được định nghĩa thêm ở trên) sẽ là những điều kiện được áp dụng.

 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều kiện hoặc Chính sách Bảo mật, bạn có thể liên hệ với Drinkizz bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ.

 Hợp đồng (như được định nghĩa bên dưới) có thể được thực hiện, theo lựa chọn của bạn, bằng bất kỳ ngôn ngữ nào mà Điều kiện có sẵn trên trang web này.

 1.   CHI TIẾT VỀ DRINKIZZ

Việc bán hàng qua trang web này được thực hiện dưới tên CÔNG TY TNHH DRINKIZZ, một công ty được thành lập tại Việt Nam có địa chỉ đăng ký tại Tầng 7, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, có địa chỉ email hello@drinkizz.com, có số điện thoại (+84) 28 35 20 28 69, đã đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh với mã số Doanh nghiệp số 0316119315 và Giấy chứng nhận đầu tư số 9977481585.

 1. CHI TIẾT VÀ SỐ LẦN GHÉ THĂM CỦA BẠN VÀO TRANG WEB NÀY

 Thông tin hoặc chi tiết cá nhân mà bạn cung cấp cho Drinkizz sẽ được xử lý theo Quy tắc bảo mật. Khi bạn sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý thông tin và chi tiết và bạn tuyên bố rằng tất cả thông tin và chi tiết được cung cấp là đúng sự thật và tương ứng với thực tế.

 1. SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA DRINKIZZ

 Khi bạn sử dụng trang web này và đặt hàng qua nó, bạn đồng ý:

 1. Chỉ sử dụng trang web này để thực hiện các yêu cầu và đơn đặt hàng có giá trị pháp lý.
 2. Không thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng sai hoặc gian lận nào. Nếu một đơn đặt hàng kiểu này có thể được coi là đã được đặt một cách hợp lý, Drinkizz sẽ được phép hủy bỏ và thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền.
 3. Cung cấp cho Drinkizz địa chỉ email, địa chỉ bưu điện và / hoặc các chi tiết liên hệ khác một cách trung thực và chính xác. Bạn cũng đồng ý rằng Drinkizz có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn trong bối cảnh đơn đặt hàng của bạn nếu cần (xem Chính sách bảo mật của Drinkizz).

Nếu bạn không cung cấp cho Drinkizz tất cả thông tin Drinkizz cần, bạn không thể đặt hàng.

 Khi bạn đặt hàng trên trang web này, bạn tuyên bố rằng bạn trên 18 tuổi và đủ điều kiện pháp lý để tham gia vào các hợp đồng ràng buộc.

 1. DỊCH VỤ SẴN CÓ

 Dịch vụ giao hàng cho các bài viết được cung cấp trên trang web này chỉ có ở Việt Nam.

 1. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG

 Để đặt hàng, bạn phải làm theo quy trình mua hàng trực tuyến và nhấp vào “Ủy quyền thanh toán”. Sau khi làm như vậy, bạn sẽ nhận được một email xác nhận đã nhận được đơn đặt hàng của mình (“Xác nhận đơn hàng”). Bạn sẽ được thông báo qua email rằng đơn đặt hàng đang được gửi (“Xác nhận giao hàng”). Các Điều kiện này và Hợp đồng tạo thành một thỏa thuận bằng văn bản giữa Drinkizz.

 1. PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT ĐỂ SỬA LỖI

 Trong trường hợp bạn phát hiện thấy lỗi xảy ra khi nhập dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình đăng ký làm người dùng của trang web này, bạn có thể sửa đổi chúng trong phần “Tài khoản của tôi”.

 Trong mọi trường hợp, bạn sẽ có thể sửa lỗi liên quan đến dữ liệu cá nhân được cung cấp trong quá trình mua hàng bằng cách liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng qua số điện thoại (+84) 28 35 20 28 69, hoặc địa chỉ email hello@drinkizz.com, cũng như thực hiện quyền sửa đổi được quy định trong Chính sách Bảo mật của Drinkizz thông qua drinkizz.com. Trang web này hiển thị các hộp thư xác nhận trong các phần khác nhau của quá trình mua hàng không cho phép đơn đặt hàng tiếp tục nếu thông tin trong các phần này không được cung cấp chính xác. Ngoài ra, trang web này cung cấp thông tin chi tiết của tất cả các mặt hàng bạn đã thêm vào giỏ hàng của mình trong quá trình mua hàng, để trước khi thanh toán, bạn có thể sửa đổi chi tiết đơn đặt hàng của mình.

 Nếu bạn phát hiện có lỗi trong đơn đặt hàng của mình sau khi hoàn tất quá trình thanh toán, bạn nên liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng, số điện thoại hoặc địa chỉ email ở trên của Drinkizz để sửa lỗi.

 1. SỰ  SẴN CÓ CỦA SẢN PHẨM

 Tất cả các đơn đặt hàng sản phẩm đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của sản phẩm. Cùng với đó, nếu có khó khăn về việc cung cấp sản phẩm hoặc không còn hàng trong kho, Drinkizz có quyền cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm thay thế có chất lượng và giá trị tương đương hoặc cao hơn mà bạn có thể đặt hàng. Nếu bạn không muốn đặt hàng các sản phẩm thay thế, Drinkizz sẽ hoàn lại bất kỳ số tiền nào mà bạn có thể đã thanh toán.

 1. TỪ CHỐI XỬ LÝ MỘT ĐƠN HÀNG

 Drinkizz có quyền xóa bất kỳ sản phẩm nào khỏi trang web này bất kỳ lúc nào và xóa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào từ đó. Mặc dù Drinkizz sẽ luôn làm mọi thứ có thể để xử lý tất cả các đơn đặt hàng,

 Có thể có những trường hợp ngoại lệ buộc Drinkizz phải từ chối xử lý đơn hàng sau khi đã gửi Xác nhận đơn hàng. Drinkizz có quyền làm như vậy bất cứ lúc nào.

 Drinkizz sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về việc xóa bất kỳ sản phẩm nào khỏi trang web này, hoặc xóa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào khỏi trang web hoặc không xử lý đơn đặt hàng sau khi Drinkizz đã gửi Xác nhận đơn hàng.

 1. GIAO HÀNG

 Bất chấp Điều khoản 8 ở trên liên quan đến tính sẵn có của sản phẩm và ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, Drinkizz sẽ cố gắng gửi đơn đặt hàng bao gồm (các) sản phẩm được liệt kê trong mỗi Xác nhận giao hàng trước ngày được nêu trong Xác nhận giao hàng được đề cập hoặc nếu không có ngày giao hàng được chỉ định, trong khung thời gian ước tính được chỉ định khi chọn phương thức giao hàng và trong mọi trường hợp trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày Xác nhận Đơn hàng.

 Tuy nhiên, có thể có sự chậm trễ vì các lý do như xảy ra các trường hợp không lường trước được hoặc khu vực giao hàng.

 Nếu vì bất kỳ lý do gì mà Drinkizz không thể tuân thủ ngày giao hàng, Drinkizz sẽ thông báo cho bạn về tình huống đó và Drinkizz sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn để tiếp tục mua hàng, thiết lập ngày giao hàng mới hoặc hủy đơn đặt hàng với khoản hoàn trả đầy đủ đã thanh toán. Hãy ghi nhớ trong mọi trường hợp Drinkizz không giao hàng tận nhà vào chủ nhật hoặc ngày lễ của ngân hàng.

 Đối với mục đích của các Điều kiện này, việc “giao hàng” sẽ được hiểu là đã diễn ra hoặc đơn đặt hàng “được giao” ngay sau khi bạn hoặc một bên thứ ba do bạn chỉ định có được quyền sở hữu vật chất đối với hàng hóa, điều này sẽ được chứng minh bằng việc ký kết việc nhận đơn đặt hàng tại địa chỉ giao hàng do bạn chỉ định.

 1. KHÔNG CÓ  KHẢ NĂNG GIAO HÀNG

 Nếu Drinkizz không thể giao hàng cho bạn và đơn hàng đã được thanh toán (không áp dụng cho COD), Drinkizz sẽ cố gắng tìm một nơi an toàn để gửi đơn hàng đó. Nếu Drinkizz không thể tìm thấy một nơi an toàn, đơn đặt hàng của bạn sẽ được trả lại kho của Drinkizz.

 Drinkizz cũng sẽ thông báo cho bạn nơi đặt hàng của bạn và phải làm gì để được giao lại. Nếu quý khách không có mặt tại địa điểm giao hàng theo thời gian đã thỏa thuận, Drinkizz đề nghị quý khách liên hệ với Drinkizz để tổ chức giao hàng vào ngày khác.

 Nếu sau 3 lần giao hàng không thành công, đơn hàng không được giao vì những lý do không thuộc về Drinkizz, Drinkizz sẽ cho rằng bạn muốn hủy bỏ Hợp đồng và nó sẽ bị chấm dứt. Do việc chấm dứt Hợp đồng, Drinkizz sẽ trả lại cho bạn tất cả các khoản thanh toán đã nhận từ bạn, bao gồm cả phí giao hàng (ngoại trừ bất kỳ khoản phí bổ sung nào do bạn lựa chọn bất kỳ phương thức giao hàng nào khác với phương thức giao hàng thông thường mà Drinkizz cung cấp) mà không chậm trễ quá mức, và ở bất kỳ mức độ nào, trong vòng 14 ngày kể từ ngày Hợp đồng này bị chấm dứt.

 Xin lưu ý rằng trong trường hợp COD, việc vận chuyển bắt nguồn từ việc chấm dứt Hợp đồng có thể có một khoản chi phí bổ sung mà Drinkizz sẽ có yêu cầu bạn chuyển trả cho Drinkizz.

 1. CHUYỂN GIAO RỦI RO VÀ QUYỀN SỞ HỮU SẢN PHẨM

 Các sản phẩm sẽ do bạn chịu trách nhiệm kể từ thời điểm giao hàng cho bạn như đã nêu trong Điều 10 ở trên.

 Bạn sẽ có quyền sở hữu các sản phẩm khi Drinkizz nhận được thanh toán đầy đủ tất cả các khoản đến hạn, bao gồm cả phí giao hàng hoặc tại thời điểm giao hàng (như được định nghĩa trong Điều khoản 10 ở trên), nếu việc đó diễn ra sau đó.

 1. GIÁ VÀ THANH TOÁN

 Giá của sản phẩm sẽ được quy định tại mọi thời điểm trên trang web của Drinkizz, trừ trường hợp có lỗi rõ ràng. Mặc dù Drinkizz cố gắng hết sức để đảm bảo rằng giá trên trang web là chính xác, nhưng có thể xảy ra sai sót. Nếu Drinkizz phát hiện ra sai sót về giá của bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đã đặt, Drinkizz sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể và cung cấp cho bạn tùy chọn xác nhận đơn đặt hàng với giá chính xác hoặc hủy bỏ. Nếu Drinkizz không thể liên hệ với bạn, đơn đặt hàng sẽ được coi là bị hủy và tất cả số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn trả đầy đủ cho bạn.

 Drinkizz không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ sản phẩm nào với mức giá thấp hơn không chính xác (ngay cả khi Drinkizz đã gửi Xác nhận giao hàng) nếu sai sót về giá là rõ ràng và không thể nhầm lẫn và có thể được bạn thừa nhận một cách hợp lý là giá không chính xác.

 Giá trên trang web đã bao gồm VAT, nhưng không bao gồm phí giao hàng, được cộng vào tổng giá được tính tự động tại cửa hàng của Drinkizz.

 Giá có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngoại trừ quy định ở trên, các thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các đơn hàng mà Drinkizz đã gửi Xác nhận đơn hàng.

 Khi bạn đã chọn tất cả các món hàng mà bạn muốn mua, chúng sẽ được thêm vào giỏ của bạn. Bước tiếp theo sẽ là xử lý đơn hàng và thanh toán. Để đạt được điều đó, bạn phải làm theo các bước của quy trình mua hàng, chỉ ra hoặc xác minh thông tin được yêu cầu trong mỗi bước. Hơn nữa, trong suốt quá trình mua hàng, trước khi thanh toán, bạn có thể sửa đổi các chi tiết của đơn đặt hàng của mình. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bản ghi của tất cả các đơn hàng bạn đã đặt sẽ có sẵn trong khu vực “Tài khoản của tôi”.

Người mua và bên bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ bên bán):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin.

Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàng

Bước 3: Người mua thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng và nhận hàng.

Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin.

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua.

Bước 4: Người bán chuyển hàng.

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng.

Cách 3: Thanh toán chuyển khoản:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin.

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua.

Bước 4: Người mua thanh toán.

Bước 5: Người bán chuyển hàng.

Bước 6: Người mua nhận hàng

Cách 4: Thanh toán online :

Bạn có thể sử dụng, làm phương thức thanh toán, các thẻ sau: VISA, Mastercard, American Express, JCB và UnionPay

 Để giảm thiểu rủi ro khi truy cập không được phép, chi tiết thẻ tín dụng của bạn sẽ được mã hóa. Khi Drinkizz nhận được đơn đặt hàng của bạn, Drinkizz sẽ yêu cầu ủy quyền trước trên thẻ của bạn để đảm bảo rằng có đủ tiền để hoàn tất giao dịch. Khoản phí trên thẻ của bạn sẽ được thực hiện tại thời điểm đơn hàng của bạn rời khỏi kho của Drinkizz.

 Thẻ tín dụng phải được tổ chức phát hành thẻ xác minh và ủy quyền. Nếu đơn vị không cho phép thanh toán, Drinkizz sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao hàng nào và Drinkizz sẽ không thể ký kết bất kỳ Hợp đồng nào với bạn.

 1. MUA HÀNG VỚI TƯ CÁCH  KHÁCH

 Chức năng mua hàng với tư cách khách cũng sẵn  có trên website. Theo hình thức mua hàng này, chỉ những dữ liệu cần thiết để xử lý đơn đặt hàng của bạn mới được yêu cầu từ bạn. Sau khi hoàn tất quá trình mua, bạn sẽ được cung cấp khả năng đăng ký với tư cách là người dùng hoặc tiếp tục với tư cách là người dùng chưa đăng ký.

 1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 Căn cứ vào các quy tắc và quy định hiện hành tại Việt Nam, tất cả các giao dịch mua hàng được thực hiện thông qua trang web đều phải chịu thuế Giá trị gia tăng (VAT).

 1. CHÍNH SÁCH ĐỔI / TRẢ HÀNG

16.1 Trả lại sản phẩm

 Drinkizz không đổi trả sản phẩm vì đây là sản phẩm tươi và chúng tôi không thể kiểm soát điều kiện bảo quản của sản phẩm sau khi đã hoàn tất việc giao hàng từ phía chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn cung cấp chất lượng tốt nhất của Drinkizz và chúng tôi không thể đảm bảo rằng nếu sản phẩm đã được lưu trữ bởi người khác ngoài đội ngũ của chúng tôi.

16.2 Trả lại sản phẩm bị lỗi

 Nếu bạn cho rằng tại thời điểm giao hàng mà sản phẩm không đúng như quy định trong Hợp đồng, bạn phải liên hệ ngay với Drinkizz theo mẫu liên hệ của Drinkizz, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và thiệt hại phải chịu; bạn cũng có thể gọi cho Drinkizz theo số (+84) 28 35 20 28 69.

 Bạn phải gửi lại sản phẩm đến địa chỉ ghi trên biên nhận mà bạn nhận được cùng với sản phẩm khi được giao, tại bất kỳ cửa hàng Drinkizz nào ở Việt Nam hoặc gửi cho đơn vị chuyển phát nhanh mà Drinkizz gửi đến tận nhà cho bạn.

 Drinkizz sẽ kiểm tra cẩn thận sản phẩm trả lại và sẽ thông báo cho bạn qua email trong một khoảng thời gian hợp lý nếu sản phẩm có thể được đổi hoặc liệu bạn có quyền được hoàn lại tiền hay không (nếu thích hợp). Việc hoàn lại tiền hoặc thay thế bằng văn bản sẽ diễn ra sớm nhất có thể và trong mọi trường hợp trong vòng 14 ngày kể từ ngày Drinkizz gửi cho bạn email xác nhận rằng việc hoàn tiền hoặc thay thế sản phẩm đang được tiến hành.

 Nếu một sai sót hoặc hư hỏng được xác nhận trên các sản phẩm trả lại, Drinkizz sẽ hoàn lại đầy đủ cho bạn bao gồm cả các khoản phí bạn đã tích lũy cho việc giao hàng và trả lại. Khoản tiền hoàn lại sẽ luôn được thanh toán bằng cách sử dụng cùng một phương tiện thanh toán mà bạn đã sử dụng để thanh toán cho giao dịch mua của mình.

 Trong mọi trường hợp, tất cả các quyền được công nhận trong luật hiện hành sẽ được bảo vệ.

 1. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN PHÁP ĐỊNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

 Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong các Điều kiện này, trách nhiệm pháp lý của Drinkizz liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào có mặt trên trang web của Drinkizz sẽ được giới hạn chặt chẽ trong phạm vi giá mua sản phẩm nói trên.

 Bất chấp những điều trên, trách nhiệm của Drinkizz sẽ không được miễn trừ cũng như không bị giới hạn trong các trường hợp sau:

 1. Trong trường hợp tử vong hoặc tổn hại cá nhân do sơ suất của Drinkizz;
 2. trong trường hợp gian lận hoặc gian dối gian dối; hoặc là
 3.  trong bất kỳ trường hợp nào mà việc loại trừ, hạn chế hoặc cố gắng loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Drinkizz là bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

 Trong phạm vi luật pháp cho phép, và trừ khi các Điều kiện này có quy định khác, Drinkizz sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những tổn thất sau đây, bất kể nguồn gốc của chúng là gì:

 1. mất thu nhập hoặc doanh số bán hàng;
 2. lỗ hoạt động;
 3. mất lợi nhuận hoặc hợp đồng;
 4. mất tiết kiệm dự báo;
 5. mất dữ liệu; và
 6. mất thời gian kinh doanh hoặc quản lý.

 Do tính chất mở của trang web này và khả năng xảy ra sai sót trong việc lưu trữ và truyền tải thông tin kỹ thuật số, Drinkizz không đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin được truyền hoặc thu được bằng các phương tiện của trang web này, trừ khi có chỉ dẫn rõ ràng trên trang web này.

 Tất cả các mô tả sản phẩm, thông tin và tài liệu hiển thị trên trang web này được cung cấp “nguyên trạng”, không có bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý nào giống nhau, ngoại trừ những bảo đảm được thành lập hợp pháp. Theo nghĩa này, nếu bạn ký hợp đồng với tư cách là người tiêu dùng hoặc người dùng, Drinkizz có nghĩa vụ giao hàng hóa phù hợp với Hợp đồng, chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sự thiếu phù hợp nào tồn tại tại thời điểm giao hàng. Được hiểu rằng hàng hóa phù hợp với Hợp đồng nếu chúng: (i) tuân thủ mô tả do Drinkizz đưa ra và có những phẩm chất mà Drinkizz đã trình bày trong trang web này; (ii) phù hợp với các mục đích mà loại hàng hóa này thường được sử dụng; (iii) thể hiện chất lượng và hiệu suất bình thường của hàng hóa cùng loại và có thể được mong đợi một cách hợp lý. Trong phạm vi luật pháp cho phép, Drinkizz loại trừ tất cả các bảo đảm, ngoại trừ những bảo đảm có thể không được loại trừ một cách hợp pháp.

 1. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 Bạn công nhận và đồng ý rằng tất cả bản quyền, nhãn hiệu đã đăng ký và các quyền sở hữu trí tuệ khác trên tất cả các tài liệu hoặc nội dung được cung cấp như một phần của trang web luôn thuộc về Drinkizz hoặc cho những người cấp phép cho Drinkizz sử dụng chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng tài liệu nói trên trong phạm vi mà Drinkizz hoặc các giấy phép sử dụng cho phép rõ ràng. Điều này không ngăn cản bạn sử dụng trang web này trong phạm vi cần thiết để sao chép thông tin về đơn đặt hàng hoặc chi tiết liên hệ của bạn.

 1. VI RÚT, VI PHẠM BẢN QUYỀN VÀ CÁC SỰ TẤN CÔNG TRANG WEB

 Bạn không được sử dụng quá mức trang web này bằng cách cố ý đưa vi rút hoặc bất kỳ phần mềm nào khác, tài liệu gây hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang web này, máy chủ lưu trữ trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào liên quan đến trang web của Drinkizz. Bạn cam kết không tấn công trang web này thông qua bất kỳ hình thức tấn công nào.

 Việc không tuân thủ Điều khoản này sẽ được coi là một hành vi vi phạm như được định nghĩa theo các quy định hiện hành. Drinkizz sẽ báo cáo bất kỳ trường hợp không tuân thủ quy định này cho các cơ quan có thẩm quyền tương ứng và Drinkizz sẽ hợp tác với họ để xác định danh tính của kẻ tấn công. Tương tự như vậy, trong trường hợp không tuân thủ Điều khoản này, việc cấp phép sử dụng trang web này sẽ bị đình chỉ ngay lập tức. Drinkizz sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tác hại nào do tấn công từ chối dịch vụ, vi rút hoặc bất kỳ phần mềm nào khác hoặc tài liệu gây hại hoặc có hại về mặt công nghệ có thể ảnh hưởng đến máy tính, thiết bị CNTT, dữ liệu hoặc tài liệu của bạn do sử dụng trang web này hoặc tải xuống nội dung từ cùng một hoặc những nội dung mà trang web này chuyển hướng bạn đến.

 1. LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB CỦA DRINKIZZ.

 Nếu trang web của Drinkizz chứa các liên kết đến các trang web khác và tài liệu của bên thứ ba, các liên kết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và Drinkizz không có quyền kiểm soát bất cứ điều gì đối với nội dung của các trang web hoặc tài liệu đó. Theo đó, Drinkizz sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tác hại nào phát sinh từ việc sử dụng chúng.

 1. GIAO TIẾP BẰNG VĂN BẢN

 Các quy định hiện hành yêu cầu một số thông tin hoặc thông báo mà Drinkizz gửi cho bạn phải ở dạng văn bản. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng hầu hết các giao tiếp với Drinkizz sẽ là điện tử. Drinkizz sẽ liên hệ với bạn qua email hoặc Drinkizz sẽ cung cấp thông tin cho bạn bằng cách đăng cảnh báo trên trang web này. Đối với các mục đích hợp đồng, bạn đồng ý sử dụng phương tiện liên lạc điện tử này và chấp nhận rằng tất cả hợp đồng, thông báo, thông tin và thông tin liên lạc khác mà Drinkizz gửi cho bạn theo phương thức điện tử tuân thủ các yêu cầu pháp lý về việc cung cấp bằng văn bản. Điều kiện này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn.

 1. THÔNG BÁO

 Các thông báo mà bạn gửi cho Drinkizz tốt nhất phải được gửi qua biểu mẫu liên hệ của Drinkizz. Căn cứ vào các quy định tại Khoản 22 ở trên và trừ khi có quy định khác, Drinkizz có thể gửi thông báo cho bạn qua email hoặc đến địa chỉ bưu điện mà bạn đã cung cấp cho Drinkizz khi đặt hàng.

 Điều này được hiểu rằng các thông báo sẽ được nhận và xử lý ngay khi chúng được đăng trên trang web của Drinkizz, 24 giờ sau khi chúng được gửi qua email hoặc ba ngày sau ngày gửi thư trên bất kỳ bức thư nào. Bằng chứng rằng thông báo đã được gửi đi, nó sẽ đủ để chứng minh, trong trường hợp là một bức thư, rằng nó đã được gửi đúng địa chỉ, rằng bưu phí chính xác đã được thanh toán và rằng nó đã được chuyển đến bưu điện hoặc hộp thư một cách hợp lệ; trong trường hợp là email, thông báo đó đã được gửi đến địa chỉ email do người nhận chỉ định.

 1. CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

 Hợp đồng có giá trị ràng buộc đối với cả hai Bên, cũng như đối với những người thừa kế, người được chuyển nhượng và người thừa kế tương ứng của Drinkizz. Bạn không được chuyển nhượng, nhượng lại, thu tiền hoặc theo bất kỳ cách nào khác để chuyển nhượng Hợp đồng hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào bắt nguồn từ các quyền hoặc nghĩa vụ tương tự mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Drinkizz.

 Drinkizz có thể chuyển nhượng, nhượng lại, thu tiền, hợp đồng phụ hoặc theo bất kỳ cách nào khác để chuyển nhượng Hợp đồng hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào bắt nguồn từ điều tương tự, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của Hợp đồng. Để tránh bất kỳ nghi ngờ nào, việc chuyển tiền, giao dịch, phí hoặc các khoản chuyển tiền khác sẽ không ảnh hưởng đến các quyền, nếu có, bạn có với tư cách là người tiêu dùng được pháp luật công nhận hoặc hủy bỏ, giảm hoặc hạn chế theo bất kỳ cách nào các bảo đảm rõ ràng và ngầm mà Drinkizz có thể có cho bạn.

 1. SỰ KIỆN VƯỢT QUÁ SỰ KIỂM SOÁT CỦA DRINKIZZ

 Drinkizz sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không tuân thủ hoặc chậm trễ nào trong việc tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào mà Drinkizz đảm nhận theo Hợp đồng khi gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Drinkizz (“Trường hợp bất khả kháng”).

 Trường hợp bất khả kháng sẽ bao gồm bất kỳ hành động, sự kiện, việc không thực hiện, thiếu sót hoặc tai nạn nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Drinkizz, bao gồm, trong số những trường hợp khác, những điều sau đây:

 1. Đình công, bãi khóa hoặc các hình thức phản đối khác.
 2. Bất ổn dân sự, nổi dậy, xâm lược, tấn công khủng bố hoặc đe dọa khủng bố, chiến tranh (tuyên bố hoặc không) hoặc đe dọa hoặc chuẩn bị cho chiến tranh.
 3. Cháy, nổ, bão, lũ lụt, động đất, sập đổ, dịch bệnh hoặc bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào khác.
 4. Không có khả năng sử dụng tàu hỏa, tàu thủy, máy bay, phương tiện giao thông cơ giới hoặc các phương tiện giao thông khác, công cộng hay tư nhân.
 5. Không có khả năng sử dụng các hệ thống viễn thông công cộng hoặc tư nhân.
 6. Các đạo luật, nghị định, luật, quy định hoặc hạn chế của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan công quyền nào.
 7. Đình công, hỏng hóc hoặc tai nạn trong vận tải hàng hải hoặc đường sông, vận tải bưu điện hoặc bất kỳ loại hình vận tải nào khác.

 Điều này sẽ được hiểu rằng các nghĩa vụ của Drinkizz bắt nguồn từ Hợp đồng bị đình chỉ trong thời gian mà Trường hợp bất khả kháng vẫn có hiệu lực và Drinkizz sẽ được gia hạn thời gian để hoàn thành các nghĩa vụ này trong một khoảng thời gian tương đương với thời gian mà tình huống đó của Trường hợp bất khả kháng kéo dài. Drinkizz sẽ cung cấp tất cả các nguồn lực hợp lý để chấm dứt tình huống Bất khả kháng hoặc tìm ra giải pháp cho phép Drinkizz thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng bất chấp tình huống Bất khả kháng.

 1. QUYỀN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 Drinkizz không yêu cầu về việc tuân thủ nghiêm ngặt đối với bất kỳ nghĩa vụ nào do bạn đảm nhận theo Hợp đồng hoặc các Điều kiện này hoặc việc bạn không thực hiện các quyền hoặc hành động tương ứng với Drinkizz theo Hợp đồng này hoặc các Điều kiện sẽ không cấu thành việc từ bỏ hoặc giới hạn các quyền hoặc hành động đã nêu, cũng như miễn trừ cho bạn về việc hoàn thành các nghĩa vụ đã nêu.

 Việc Drinkizz từ bỏ một quyền hoặc hành động cụ thể sẽ không cấu thành việc từ bỏ các quyền hoặc hành động khác xuất phát từ Hợp đồng hoặc từ Điều kiện.

 Việc Drinkizz từ bỏ bất kỳ Điều kiện nào trong số này hoặc các quyền hoặc hành động xuất phát từ Hợp đồng sẽ không có hiệu lực trừ khi được quy định rõ ràng rằng đó là sự từ bỏ quyền và được chính thức hóa và thông báo cho bạn theo các quy định của phần Thông báo ở trên.

 1. THÔNG BÁO HỦY BỎ ĐIỀU KHOẢN

 Nếu bất kỳ Điều kiện nào trong số này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng được tuyên bố là vô hiệu theo giải pháp kiên quyết từ cơ quan có thẩm quyền tương ứng, các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn có hiệu lực mà không bị ảnh hưởng bởi tuyên bố hủy bỏ nói trên.

 1. TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG

 Các Điều kiện này và bất kỳ tài liệu nào được tham chiếu trong cùng một hợp đồng tạo thành Toàn bộ Hợp đồng giữa các Bên liên quan đến mục đích giống nhau, thay thế bất kỳ thỏa thuận, thỏa thuận hoặc lời hứa nào trước đây được thực hiện giữa các Bên bằng lời nói hoặc văn bản.

 Các Bên thừa nhận rằng Drinkizz đã đồng ý tham gia Hợp đồng mà không phụ thuộc vào bất kỳ tuyên bố hoặc lời hứa nào của Bên kia hoặc điều đó có thể được suy ra từ bất kỳ tuyên bố hoặc tài liệu nào trong các cuộc đàm phán mà hai Bên đã ký kết trước Hợp đồng nói trên, ngoại trừ những người được đề cập rõ ràng trong các Điều kiện này.

 Không Bên nào được thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến bất kỳ tuyên bố sai sự thật nào của Bên kia, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, trước ngày của Hợp đồng (trừ khi tuyên bố không đúng sự thật được đưa ra một cách gian dối). Hành động duy nhất mà Bên kia có thể được thực hiện là do vi phạm hợp đồng theo các quy định của Điều kiện này.

 1. QUYỀN SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KIỆN TRÊN CỦA DRINKIZZ

 Drinkizz có quyền xem xét và sửa đổi các Điều kiện này bất kỳ lúc nào.

 Bạn phải tuân theo các chính sách và Điều kiện có hiệu lực tại thời điểm bạn sử dụng trang web này hoặc đặt từng đơn hàng, trừ khi theo luật hoặc quyết định của các tổ chức chính phủ, Drinkizz phải thực hiện các thay đổi có hiệu lực trở về trước đối với các chính sách, Điều kiện hoặc Chính sách Quyền riêng tư đã nêu. Trong trường hợp này, những thay đổi có thể xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng đến các đơn hàng bạn đã thực hiện trước đó.

 1. ÁP DỤNG  HỢP PHÁP VÀ PHẠM VI QUYỀN HẠN

 Việc sử dụng trang web của Drinkizz và các hợp đồng mua bán sản phẩm thông qua trang web nói trên sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

 Bất kỳ tranh cãi nào phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc các hợp đồng đã nêu sẽ thuộc quyền tài phán không độc quyền của tòa án Việt Nam.

 Nếu bạn tham gia hợp đồng với tư cách là người tiêu dùng, thì không điều gì trong Điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến các quyền theo luật định mà bạn có, như được công nhận trong bất kỳ luật hiện hành nào trong lĩnh vực này.

 1.   ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT

Sự đánh giá và đề xuất của bạn luôn luôn được hoan nghênh. Vui lòng gửi bất kỳ ý kiến và đề xuất thông qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.

Hơn nữa, Drinkizz có các mẫu đơn yêu cầu rút khỏi hợp đồng có sẵn cho khách hàng và người dùng. Hoặc bạn có thể yêu cầu trực tiếp  qua số điện thoại (+84) 28 35 20 28 69 hoặc email sales@drinkizz.com.

Hình thức rút khỏi hợp đồng

Vui lòng hoàn thành và chỉ gửi lại biểu mẫu này nếu bạn muốn rút khỏi hợp đồng.