Tham gia chương trình tiếp thị liên kết của chúng tôi và nhận thêm hoa hồng cho việc quảng bá, chia sẻ tầm nhìn & Sản phẩm của Drinkizz!

Chỉ cần giới thiệu một khách truy cập vào trang web của chúng tôi và bạn sẽ kiếm được hoa hồng dựa trên tổng số tiền họ bỏ ra khi mua sản phẩm của chúng tôi.

Đăng ký một tài khoản liên kết mới

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay sau khi chúng tôi xác nhận yêu cầu đăng ký của bạn.