NƯỚC NĂNG LƯỢNG TỰ NHIÊN HỮU CƠ

KHUYẾN MÃI

 • Thức uống Số 8 Sai Gon Refresh – Khuyến mãi (50%)

  10 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 7 Green Detox – Khuyến mãi 10%

  43 650VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 4 Digest Energy – Khuyến mãi 10%

  52 200VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 9 Boba Vegan – Khuyến mãi 10%

  43 650VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 5 Vitamin Kizz – Khuyến mãi 10%

  52 200VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 10 Glow Skin – Khuyến mãi 10%

  52 200VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 11 Green Muscle – Khuyến mãi 10%

  52 200VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 6 Slim Magic – Khuyến mãi 50%

  24 250VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 3 Morning Power – Khuyến mãi 10%

  43 650VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 2 Speed Up – Khuyến mãi 10%

  43 650VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Trà Năng Lượng Số 1 Wake Up – Khuyến mãi 15%

  75 650VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Trà Năng Lượng Số 2 Immune Support – Khuyến mãi 15%

  75 650VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Trà Thảo Mộc Năng Lượng Số 3 Slim Body – Khuyến mãi 15%

  84 150VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Trà Thảo Mộc Năng Lượng Số 4 Liver Detox – Khuyến mãi 15%

  92 650VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Trà Thảo Mộc Năng Lượng Số 5 Relax – Khuyến mãi 15%

  92 650VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Trà Thảo Mộc Năng Lượng Số 6 Calm Throat – Khuyến mãi 15%

  75 650VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thảo Mộc Xông Tắm Hữu Cơ – Giảm giá 15%

  68 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thịt heo bản hun khói chấm muối tiêu rừng – Giảm giá 35%

  143 650VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG

TRÀ NĂNG LƯỢNG VÀ TRÀ THẢO MỘC NĂNG LƯỢNG

 • Trà Thảo Mộc Năng Lượng Số 3 Slim Body

  99 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Trà Năng Lượng Số 1 Wake Up

  89 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Trà Năng Lượng Số 2 Immune Support

  89 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Trà Thảo Mộc Năng Lượng Số 4 Liver Detox

  109 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Trà Thảo Mộc Năng Lượng Số 5 Relax

  109 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Trà Thảo Mộc Năng Lượng Số 6 Calm Throat

  89 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG

LIFESTYLE GOODIE

 • Áo Thun Ty Thể

  245 500VNĐ
  Read more
 • Ly Bùng Nổ Năng Lượng

  98 500VNĐ
  Read more
 • Thảo Mộc Xông Tắm Hữu Cơ

  80 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG

QUÀ TẶNG

 • Hộp quà 8/3: Phụ nữ và Đam mê

  620 000VNĐ
  Read more

THỰC ĐƠN TRẠM NĂNG LƯỢNG

 • Thức uống Số 2 Speed Up

  48 500VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 3 Morning Power

  48 500VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 6 Slim Magic

  48 500VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 11 Green Muscle

  58 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 10 Glow Skin

  58 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 5 Vitamin Kizz

  58 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 9 Boba Vegan

  48 500VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 4 Digest Energy

  58 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thịt heo bản hun khói chấm muối tiêu rừng

  221 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 7 Green Detox

  48 500VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • Thức uống Số 8 Sai Gon Refresh

  20 000VNĐ
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG